OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING OF TRAINING?

SOORT
 • SOORT
 • Opleiding
 • Training
 • Avondtraining
 • Events
TYPE
 • TYPE
 • Toelatingsproef
 • Initiator
 • Instructeur
 • Skileraar
 • Trainer
 • Algemene Techniek
 • Voorbereiding initiator
 • Voorbereiding instructeur
 • Voorbereiding skileraar
 • Voorbereiding Herexamen
 • Slalom
 • Reuzenslalom
 • Bulten
 • Telemark
 • Slalom - Avond
 • Bulten - Avond
 • Algemene Techniek - Avond
 • Sneeuw en Lawinekunde
 • Herexamens
 • Events
PERIODE
 • PERIODE
 • Voor Hefstverlof
 • Herfstverlof
 • Tussen Herfstverlof en Nieuwjaar
 • Kerstweek
 • Tussen Nieuwjaar en Paasverlof
 • Paasverlof
 • Na Paasverlof
GEBIED
 • GEBIED
 • Hintertux
 • Stubai
 • Livigno
 • Terneuzen
 • Landgraaf
 • Antwerpen
 • Snowvalley Peer
 • Genk
 • Kronplatz
 • Ischgl
 • Zillertal
 • Valle d'Aosta
 • Winterberg
 • Puy Saint Vincent
 • Zugspitz Arena
 • Initiator
 • Algemene Techniek
 • Instructeur
 • Skileraar
 • Voorbereiding Skileraar
 • Reuzenslalom / Slalom / Freeski
 • Voorbereiding Instructeur
 • Trainer

Opleidingen

BELGIAN FEDERATION OF SNOWSPORT INSTRUCTORS

 • Het parcours
 • Toelatingsproef
 • Opleiding initiator
 • Opleiding instructeur
 • Opleiding skileraar
 • Opleiding trainer
 • Theorie
 • Herexamens
​​OPLEIDING INSTRUCTEUR

1. DOEL
Je schreef je in voor de cursus instructeur. Je bent dus ook geslaagd voor de opleiding initiator. De cursus bereidt je voor op het lesgeven aan gevorderde skiërs. Verder wordt er ook gewerkt aan het verbeteren van je eigen skitechniek en demo’s. Het diploma instructeur is de tweede stap van je opleiding binnen BFSI. De volgende stappen zijn skileraar en trainer.

2. INHOUD
De cursus bestaat uit 4 onderdelen: een didactisch gedeelte (lesgeven), een skitechnisch (eigen skitechniek en demo’s skiën), een praktisch gedeelte en een theoretisch gedeelte. Om je diploma te behalen, moet je slagen voor de drie onderdelen didactiek, techniek en theorie en moet je stage volbrengen bij een skischool of skireisorganisatie. De cursus wordt afgewerkt gedurende 2 dagen op een indoor skibaan en 7 dagen in de bergen. Op het einde van deze periode in de bergen worden de praktische examens afgenomen door één docent, d.w.z. didactiek en skitechniek. Er wordt van jou verwacht minstens 80% van het praktijkgedeelte aanwezig te zijn en open te staan voor de lessen van de docent . Een theoretisch deel wordt later tijdens een volledig weekend gegeven voor het theoretisch examen.
 
 • A. Didactisch luik: Gedurende de cursus krijg je zowel en de voor- als in de namiddag les. Het leerplan wordt doorlopen van basisparallelbocht tot carven. ‘s Avonds worden deze lessen opnieuw doorgenomen. De docent geeft van elk onderwerp een typeles. Je geeft zelf minstens 1 proefles waarvan je onmiddellijk feedback krijgt. Op die manier kan je de examenles goed voorbereiden. De examenles wordt geloot op het einde van de cursus. Deze wordt geëvalueerd door één docent. Op het einde van de praktijkexamens worden de resultaten meegedeeld met feedback. Je bent geslaagd indien je minstens voldoende (B-score) behaalt. De lessen zijn: verfijning basisparallelbocht, parallelbocht met angulatie, hockeystop, bochten korte radius (aanleren, verbeteren dissociatie boven/onderlichaam, stuurverfijning), parallelbochten oneffen terrein, carven.
 • B. Skitechnisch luik: Dagelijks wordt er tijd besteed aan het bijwerken van je skitechniek, aangevuld met videobesprekingen. Enerzijds worden je parallelbochten verbeterd en anderzijds wordt er gewerkt aan het afwerken van je demo’s op parallelniveau. Na een week trainen, moet je tonen dat je de gevraagde technieken beheerst en kan demonstreren. De demo’s worden op de juiste snelheid geskied. De demo’s zijn: hockeystop, vrije afdaling met ritmewissel, verfijning basisparallelbocht, parallelbocht met angulatie, carven, bochten korte radius, parallelbochten oneffen terrein. Iedere demo mag je tweemaal skiën, de behaalde punten worden samengeteld. Je bent geslaagd indien je minstens voldoende (B-score) behaalt per demo.
 • C. Theoretisch luik: Na de praktijk volgt er nog een theorieweekend op de sportfaculteit in Leuven. Aanwezigheid is niet verplicht maar wordt toch sterk aangeraden. Hier krijg je nog een aantal vakken waarvan je later een theoretische examen aflegt: biomechanica, sneeuw –en lawinekunde, sportrecht, secourisme, onderhoud van de ski.
 • D. Praktisch luik: Na de praktijk volgt er nog een praktisch gedeelte. Dit houdt in dat je een stage doet bij een skischool of -organisatie en dat je hierover een verslag en bewijs hiervan indient. In totaal moet je 32 u stage doen waarvan minstens 16 u op niveau instructeur moet les gegeven worden.

3. EXAMENREGELING 
Als de drie onderdelen zijn afgewerkt, krijg je de officiële uitslag. Voor skitechniek, didactiek en theorie moet je telkens minstens voldoende (B-score) scoren. Je moet ook je stageverslag en –bewijs indienen. Indien je geslaagd bent en je stageverslag en –bewijs is ingediend, krijg je het diploma bij het begin van het volgende seizoen. Als je een tekort hebt voor één of meerdere onderdelen kan je inschrijven voor een herexamen dat binnen de drie jaar dient afgelegd te worden. Als het tekort heel klein is, kan de docent een deliberatie voorstellen, mede op basis van de rest van je cijfers. Voor didactiek kunnen eventueel je proeflessen mee in rekening gebracht worden.  Voor de praktijklessen is een aanwezigheid van 80% vereist.
De stage van 32 uur maakt integraal deel uit van de opleiding instructeur. Deze houdt in dat de kandidaat instructeur in totaal 32 uur stage loopt bij een skischool/skiclub of skiorganisatie. De stage dient voor minimum 50 % of 16 uur gegeven te worden op niveau instructeur. Over deze 32 uur worden door de kandidaat instructeur een verslag geschreven met daarin per uur opgave van: datum, aantal leerlingen, leeftijdscategorie, onderwerp, aanpak, probleem, didactische inbreng en de handtekening van de verantwoordelijke. Er wordt u een voorbeeld afgeleverd van een verslag over 1 uur. U dient de indeling exact over te nemen. Het verslag dient vergezeld te zijn van het stagebewijs dat door de verantwoordelijk van de skischool/skiclub of skiorganisatie wordt opgesteld en ondertekend. Het stageverslag en stagebewijs kan verstuurd worden per e-mail : annemie.smeets@bfsi.be

Pas na inlevering van uw stageverslag en -bewijs ontvangt u uw diploma instructeur. Het stageverslag en -bewijs moet binnen de 3 jaar na het gedeelte praktijk ingediend worden op straffe van verval diploma. De cursist overhandigt aan BFSI via mail of post een stageverslag met daarin vermeld: plaats en datum van de gegeven lessen, aangebrachte leerstof en aantal leerlingen, lesmethode, gebruikte aanpak (globaal, analytisch...), eventueel ondervonden moeilijkheden en gevonden oplossingen, evolutie,  naam en adres van de BFSI-docent, club- of reisverantwoordelijke, cursus verantwoordelijke of hoofdskileraar die ondertekend als stagebegeleider. Tevens overhandigt hij een stagebewijs afgetekend door skibaanverantwoordelijke of reisorganisator.

Download stagebewijs 
Download stageverslag 

4. TOELATINGSVOORWAARDEN
 • een verklaring ondertekenen waarbij de kandidaat bevestigt dat hij/zij geschikt is om de cursus te volgen en skiles te geven
 • in het bezit zijn van het getuigschrift initiator BFSI of het getuigschrift initiator VTS op sneeuw of kunstpiste of het getuigschrift initiator ADEPS
 • je moet tenminste 16 jaar zijn bij het begin van de opleiding
Licentiaten LO en regenten LO kunnen worden vrijgesteld van de cursus initiator indien zij voldoende scoren in de sporttechnische toelatingsvoorwaarden. Hiervoor moeten zij minstens een A-score behalen op elk onderdeel bij de toelatingsproef. Dit geldt ook voor derdejaarsstudenten LO na voorlegging van een attest van hun schoolinstelling. Zij kunnen inschrijven voor een cursus instructeur. Kandidaten die van deze vrijstelling gebruik willen maken melden dit via witteruud@hotmail.com.  Let op: het volgen van een cursus initiator blijft meer garantie bieden op een completere opleiding en vormt een betere basis voor de cursus instructeur.

5. PROGRAMMA
 • Theorie: sneeuw- en lawinekunde 3u, biomechanica 3u, onderhoud materiaal 2u, secourisme 2u, sportrecht 2u, specifieke didactiek en opbouw skileerplan 16u.  Totaal: 28u.
 • Praktijk: techniekprogramma instructeur, persoonlijke techniekverbetering en praktijkexamens. Totaal 50u.
 • Toepaste didactiek: didactische oefeningen betreffende de leerstof.  Totaal 20u.
 • Stage 32u.
 • Algemeen totaal: 130u

Het docententeam wenst je succes!