OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING OF TRAINING?

SOORT
 • SOORT
 • Opleiding
 • Training
 • Avondtraining
 • Events
TYPE
 • TYPE
 • Toelatingsproef
 • Initiator
 • Instructeur
 • Skileraar
 • Trainer
 • Algemene Techniek
 • Voorbereiding initiator
 • Voorbereiding instructeur
 • Voorbereiding skileraar
 • Voorbereiding Herexamen
 • Slalom
 • Reuzenslalom
 • Bulten
 • Telemark
 • Slalom - Avond
 • Bulten - Avond
 • Algemene Techniek - Avond
 • Youth Academy
 • Sneeuw en Lawinekunde
 • Herexamens
 • Youth Academy - Avond
 • Events
PERIODE
 • PERIODE
 • Voor Hefstverlof
 • Herfstverlof
 • Tussen Herfstverlof en Kerstweek
 • Kerstweek
 • Tussen Nieuwjaar en Paasverlof
 • Paasverlof week 2
 • Na Paasverlof
GEBIED
 • GEBIED
 • Hintertux
 • Stubai
 • Livigno
 • Wengen
 • Terneuzen
 • Landgraaf
 • Aspen Wilrijk
 • Snowvalley Peer
 • Rucphen
 • Anderlecht
 • Leuven
 • Genk
 • Le Corbier
 • La Plagne
 • Klausberg

Algemene Verkoopsvoorwaarden

BELGIAN FEDERATION OF SNOWSPORT INSTRUCTORS

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

ALGEMEEN 
Art. 1
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met BFSI vzw/asbl – Donckstraat 2 – 3583 Paal – ondernemingsnummer 0435.719.842). Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

BESTELLING 
Art. 2
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Akkoord voor deze bestelling”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

PRIJS 
Art. 3
Alle prijzen op de site zijn uitgedrukt in € en inclusief BTW maar exclusief verzendkosten.

BETALING 
Art. 5
Betaling gebeurt steeds elektronisch via kredietkaart of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som. Na het plaatsen van de bestelling heeft de klant 14 dagen de tijd om het verschuldigde bedrag over te maken. Wanneer er binnen de 14 dagen geen betaling plaatsvindt, wordt de bestelling geannuleerd.

UITVOERING 
Art. 6
De levering van de goederen gebeurt normalerwijze binnen de 15 werkdagen na betaling via kredietkaart/bancontact. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen de 20 werkdagen na creditering van onze rekening. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding. Een foutief opgegeven leveradres is de verantwoordelijkheid van de klant en kan een meerkost met zich meebrengen. De verzendkosten staan duidelijk vermeld op de website en worden samen met de bestelling afgerekend.

PERSOONGEGEVENS 
Art.7
De opgegeven persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de afhandeling van de bestelling en zullen niet doorgegeven worden aan derden.

VERZAKINGSRECHT 
Art. 8
De consument heeft het recht af te zien van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De artikelen worden teruggestuurd op eigen risico en eigen kosten naar B-Inc (Ann Fonteyne vof) Kerkstraat 23, 2640 Mortsel. Binnen een termijn van 30 dagen zullen de teruggestuurde producten terugbetaald worden exclusief de verzendkosten die gemaakt zijn door de klant of door BFSI. De artikelen dienen zich in de originele en onbeschadigde verpakking te bevinden. Beschadigde of gebruikte artikelen worden niet teruggenomen.

KLACHTEN 
Art. 9
Elke zichtbare beschadigingen en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkomingen bij de levering moet onmiddellijk worden gemeld via mail naar info@bfsi.be op straffe van verval van elke recht.

GESCHILLEN 
Art. 10
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Hasselt bevoegd.

BINDING 
Art. 11
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Akkoord”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

DIENST NA VERKOOP 
Art. 12
​Met vragen, opmerkingen of klachten kan u ons steeds mailen info@bfsi.be