OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING OF TRAINING?

SOORT
 • SOORT
 • Opleiding
 • Training
 • Avondtraining
 • Events
TYPE
 • TYPE
 • Toelatingsproef
 • Initiator
 • Instructeur
 • Skileraar
 • Trainer
 • Algemene Techniek
 • Voorbereiding initiator
 • Voorbereiding instructeur
 • Voorbereiding skileraar
 • Voorbereiding Herexamen
 • Slalom
 • Reuzenslalom
 • Bulten
 • Telemark
 • Slalom - Avond
 • Bulten - Avond
 • Algemene Techniek - Avond
 • Sneeuw en Lawinekunde
 • Herexamens
 • Events
PERIODE
 • PERIODE
 • Voor Hefstverlof
 • Herfstverlof
 • Tussen Herfstverlof en Nieuwjaar
 • Kerstweek
 • Tussen Nieuwjaar en Paasverlof
 • Paasverlof
 • Na Paasverlof
GEBIED
 • GEBIED
 • Hintertux
 • Stubai
 • Livigno
 • Terneuzen
 • Landgraaf
 • Antwerpen
 • Snowvalley Peer
 • Genk
 • Kronplatz
 • Ischgl
 • Zillertal
 • Valle d'Aosta
 • Winterberg
 • Puy Saint Vincent
 • Zugspitz Arena

Algemene voorwaarden

BELGIAN FEDERATION OF SNOWSPORT INSTRUCTORS

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden betreffende bijscholingen, opleidingen, cursussen, trainingen, (verder boct genoemd) georganiseerd door BFSI vzw.

BFSI heeft het recht deze Algemene Voorwaarden jaarlijks aan te passen.
De nieuwe voorwaarden treden in werking voor alle activiteiten vanaf de daaropvolgende seizoenstart per 1 september. Uitzonderlijk en na tijdige en zeer duidelijke communicatie door BFSI, kan een aanpassing in de loop van het seizoen. Een seizoen start 1 juli en eindigt op 30 juni.

INSCHRIJVING
 • Door in te schrijven aanvaardt de inschrijver en de deelnemer de onderhavige Algemene Voorwaarden. Hij/zij verklaart ook op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden van de door BFSI voorgestelde reisorganisatie.
 • Door in te schrijven verklaart de deelnemer -en voor de minderjarige deelnemers diegenen die het ouderlijk gezag uitoefenen- dat hij/zij medisch geschikt is om deel te nemen aan de activiteit. BFSI kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen van een onvoldoende fysieke paraatheid die vereist is.
 • Indien een cursist zich heeft ingeschreven voor een boct waarvoor hij/zij onvoldoende  skivaardigheden heeft, kan deze verwezen worden naar een skigroep die meer geschikt is voor zijn/haar niveau.
 • Inschrijven voor boct aangeboden door BFSI kan online, via mail of telefonisch op het secretariaat. Een inschrijving is pas definitief na betaling van het cursusgeld. De datum van betaling geldt als datum van inschrijving.
 • De inschrijvingen voor boct die plaats vinden in het buitenland** , worden 30 dagen vóór de start van de activiteit afgesloten.
 • De inschrijvingen voor boct die plaats vinden in het binnenland*** , worden 14 dagen vóór de aanvang van de activiteit afgesloten.
 • Gebruik van de skibanen: iedere deelnemer regelt persoonlijk zijn baangeld – aan de tarieven die BFSI heeft kunnen bedingen. Uitzonderlijk voor skibaan Aspen wordt dit tijdig betaald aan het secretariaat BFSI

ANNULERING
 • De deelnemer die zijn inschrijving voor een boct annuleert, doet dit schriftelijk of telefonisch, gevolgd door een schriftelijke bevestiging. Enkel de datum van de schriftelijke melding telt voor alle verdere regelingen. Bij een annulering voor buitenlandse activiteiten tot 30 dagen vóór de start van de activiteit, wordt het cursusgeld terugbetaald, verminderd met € 30,- annuleringskosten. Bij een annulering door de deelnemer na deze periode, wordt er geen cursusgeld terugbetaald. De eventuele overdracht van deelname aan een derde, kan enkel na tijdig overleg en duidelijk akkoord van het secretariaat. Uiteraard moet deze derde voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden.
 • Bij een annulering voor een binnenlandse activiteit, wordt er vanaf 14 kalenderdagen vóór de start van die activiteit, geen inschrijvingsgeld terugbetaald.
 • Bij een annulering voor een activiteit op skibaan ASPEN, wordt er vanaf 14 kalenderdagen vóór de start van die activiteit, geen baangeld terug betaald.
 • Het lidgeld voor BFSI wordt betaald per seizoen en wordt niet terugbetaald.

​AFGELASTING
 • Wanneer BFSI beslist een boct af te gelasten, bijvoorbeeld bij onvoldoende inschrijvingen, wordt het betaalde trainingsgeld /cursusgeld integraal en binnen de 14 dagen terugbetaald. Terugbetalingen gebeuren op de rekening van de aanbetaling.
 • BFSI moet de deelnemer zo snel mogelijk informeren over een afgelasting.
OVERMACHT
 • BFSI kan niet verantwoordelijk gesteld worden wanneer het niet kunnen laten doorgaan van een activiteit, gevolg is van heirkracht. Bijvoorbeeld bij te slechte weersomstandigheden, technische mankementen aan skiliften, onvoorzien sluiten van een skigebied… is BFSI niet verplicht het trainingsgeld /cursusgeld terug te betalen. Volgende regeling wordt door BFSI gehanteerd:
  • Bij techniektrainingen: voor de eerste en de tweede dag is er geen terugbetaling - vanaf de derde volledige dag dat er niet kan geskied worden, is er een terugbetaling voor 100% per dag. Voor een training van bijvoorbeeld 7 dagen, bedraagt de terugbetaling per dag dan 1/7de van het totale trainingsgeld. BFSI beschouwt dit als een blijk van goodwill.
  • Bij opleidingscursussen: de verloren ski-tijd wordt ter plaatse maximaal ingevuld met cursus gerelateerde activiteiten. BFSI beslist of er in uitzonderlijke gevallen bepaalde items extra indoor moeten afgewerkt worden. Vermits de cursussen integraal worden afgewerkt, is er geen terugbetaling van cursusgelden.
ANNULERINGSVERZEKERING – ONGEVALLENVERZEKERING
 • De deelnemer aan een cursus/training, dient zelf een toereikende annulerings- en ongevallenverzekering af te sluiten.
KLACHTEN
 • Klachten over de activiteiten van BFSI moeten zo snel mogelijk schriftelijk aan het secretariaat BFSI gemeld worden – uiterlijk binnen de 30 dagen na het feit waarover de klacht gaat.
 • Indien er een plaatselijke vertegenwoordiger van BFSI aanwezig is op de locatie gerelateerd aan een klacht, moet de klager dit in de eerste plaats melden aan deze persoon. Indien de klacht blijft, moet de klager dit alsnog melden aan het secretariaat BFSI.
EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID
 • Elke kandidaat die inschrijft voor een training of opleiding is er zelf verantwoordelijk voor dat hij/zij voldoet aan de voorwaarden om deel te nemen.
 • Indien een cursist zich heeft ingeschreven voor een boct waarvoor hij/zij onvoldoende  skivaardigheden heeft, kan deze verwezen worden naar een skigroep die meer geschikt is voor zijn/haar niveau
 • Slagen voor een toelatingsproef geeft geen garantie op slagen voor de cursus.
CLUBFORMULE
 • In de “clubformule” kan een organisatie een docent BFSI aanvragen.
 • De aanvrager kent ook de Algemene Voorwaarden betreffende bijscholingen, cursussen, trainingen, (verder BOCT genoemd) georganiseerd door BFSI, zoals hierboven beschreven.
 • BFSI heeft het recht de Algemene Voorwaarden Clubformule jaarlijks aan te passen.
 • De nieuwe voorwaarden treden in werking voor alle activiteiten vanaf de daaropvolgende seizoenstart per 1 september. Een seizoen start op 1 september en eindigt op 31 augustus.
 • Uitzonderlijk en na duidelijke communicatie door BFSI, kan een aanpassing in de loop van het seizoen.
 • Het is de autonome bevoegdheid van BFSI om de docenten aan te duiden bij Clubformules.
 • Een aanvraag voor een docent binnen de 30 dagen vóór de start van een BOCT, zal zo spoedig mogelijk door BFSI behandeld worden, na aanbetaling van 100% van de contractprijs.
  • INSCHRIJVING
   • Door een aanvraag voor een docent te doen, aanvaardt en onderschrijft de aanvrager de Algemene Voorwaarden Clubformule.
   • De datum van betaling geldt als datum van aanvraag.
   • De aanvrager gaat akkoord met de tarieven vermeld in de bijlagen van het contract.
   • Op basis van deze tarieven zijn de volgende minimum percentages te betalen:
    • 25% tot 60 dagen vóór de start
    • 50% tot 30 dagen vóór de start
    • 100% op 29 dagen vóór de start
   •  Alle bedragen gelden steeds voor het totaal van de aangevraagde docenten.
   • Bij laattijdige betaling kan het contract vervallen.
  • ENGAGEMENTEN AANVRAGER
   • De aanvrager regelt en betaalt voor de docent(en):
    • een aanvaardbaar verblijf met half pension
    • alle vervoer
    • skipas voor de ganse duur van de BOCT
    • ontbijt bij aankomst en avondeten op de dag van vertrek
  • DIDACTISCHE OMKADERING
   • De aanvrager zorgt voor de nodige leslokalen ter plaatse voor theorielessen en videobesprekingen.
   • De aanvrager zorgt voor het nodige lesmateriaal – bijvoorbeeld slalommateriaal indien nodig.
  • ANNULERING
   • De annulering van een aanvraag dient schriftelijk te gebeuren.
   • Bij een annulatie worden de betaalde voorschotten niet terugbetaald.
  • CONTRACT
   • Er is een geldige overeenkomst tussen de aanvrager en BFSI vzw na aanbetaling van het voorschot en ondertekening van het contract.
​​​​BETWISTINGEN
 • Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
 • In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

** een outdoor activiteit in een buitenlands skigebied
*** België of de skibanen in de grensstreek


De voorwaarden kan je ook hier downloaden